Sat, 15 February

The Lord says to his people: You are my servant, I have chosen you and will not cast you off. Fear not, for I am with you. (Isaiah 41:8-10)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.