Sat, 14 September

Jesus said to his disciples: You are the light of the world. A city built on a hill-top cannot be hidden. (Matthew 5:13-16)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.