Sat, 14 March

Job said: I know that my redeemer lives and that in the end he will take his stand upon the earth. (Job 19:25-27)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.