Sat, 12 October

Paul writes: Through our faith in Christ Jesus, we can approach God with complete confidence. (Ephesians 3:7-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.