Sat, 10 August

God said to Jeremiah: Go to everyone I send you to. Do not be afraid of them, for I am with you to protect you. (Jeremiah 1:4-8)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.