Pondelok, 4. marca

Blažený, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more i všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. (Ž 146)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.