Pondelok, 4. februára

Božiu múdrosť ľahko uzrú tí, čo ju milujú. Nájdu ju tí, co ju hľadajú. (Múd 6,12-16)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.