Pondelok, 29. júna – SV. PETER A PAVOL

Ježiš sa opýtal svojich apoštolov: „Za koho ma ľudia pokladajú?” Oni odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní zasa za Jeremiáša alebo jedného z prorokov.” Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?” Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.” (Mt 16,13-20)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.