Pondelok, 25. marca

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” (Lk 1,26-38)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.