Pondelok, 18. marca

Ježiš videl Šimona a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.” Oni hneď zanechali siete a išli za ním. (Mt 4,18-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.