Pondelok, 18. mája

Boh je na výsostiach a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi. Chudobného dvíha z prachu a zo smetiska povyšuje bedára. (Ž 113)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.