Pondelok, 15. júna

Hospodin povedal Jeremiášovi: “Prv, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal a posvätil som ťa.” (Jer 1,4-8)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.