Pondelok, 11. marca

Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, veď odpúšťa mnoho! (Iz 55,6-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.