Pondelok, 11. februára

Takto hovorí Pán zástupov: „Hľa, ja zachránim môj ľud, zhromaždím ich z východu aj zo západu. Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, verným a spravodlivým.“ (Zach 8,7-8)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.