Pondelok, 1. apríla

Ježiš povedal: Mám aj iné ovce, aj tie musím priviesť; a bude jedno stádo a jeden pastier. (Jn 10,11-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.