Piatok, 8. mája

Boh nám daroval prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti. (2 Pt 1,1-8)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.