Piatok, 8. februára

Veď ma vo svojej pravde, Pane, a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. (Ž 25)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.