Piatok, 29. marca

Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. (Iz 45,20-25)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.