Piatok, 24. júla

Kto by nás mohol odsúdiť? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac — ktorýbol vzkriesený, sedí po pravici Boha a prihovára sa za nás? (Rim 8,31-39)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.