Piatok, 22. mája

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! (Hebr 13,7-16)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.