Piatok, 15. marca

Boh poslal do vašich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: “Abba, Otče!” (Gal 4,1-7)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.