Piatok, 15. mája

Ako je svätý ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. (1 Pt 1,13-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.