Piatok, 11. januára

Boh je verný. Nedovolí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj silu, aby ste mohli vydržať. (1 Kor 10,12-13)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.