Pascha 2021

Drahí priatelia, všetci sme dnes dostali veľký dar – Kristovo vzkriesenie. Všetkým vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, aby táto Kristova nová a svätá Pascha prenikla každý okamih Vášho života. Aby ste dobrotu a milosť osláveného Krista zakúšali vo všetkých vzťahoch, v ktorých sa nachádzate a aby Vaša vernosť bola väčšia ako všetok hriech a sklamanie z vlastných chýb. Kristus smrťou premohol smrť. Už sa nemusíme báť! Smrť nám už viac vládnuť nebude, lebo Ježiš zanechal prázdny hrob, znamenie nového života.

CHRISTOS VOSKRESE!

o. Peter s rodinou
o. Ján s rodinou