Nedeľa, 30. decembra

Ježiš povedal Márii a Jozefovi, keď ho našli v chráme: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. (Lk 2,41-52)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.