Nedeľa, 3. marca

Ježiš povedal: „Vyhoď najprv brvno zo svojho oka a potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.” (Lk 6,39-45)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.