Nedeľa, 3. februára

Vstali a hnali ho von z Nazareta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. (Lk 4,21-30)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.