Nedeľa, 28. júna

Ježiš hovorí: “Ktokoľvek dá čo i len za pohár vody jednému z týchto maličkých ako môj učeník, popravde vám hovorím, nepríde o svoju odmenu.” (Mt 10,37-42)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.