Nedeľa, 24. marca

Pán hovorí: “Videl som biedu môjho ľudu a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho utláčateľmi. Viem o jeho utrpení a preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil.” (Ex 3,1-15)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.