Nedeľa, 17. marca

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre. Potom ich zahalil oblak a z oblaku zaznel hlas: “Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!” (Lk 9,28-36)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.