Nedeľa, 17. mája

Ježiš povedal: “Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky, Ducha pravdy.” (Jn 14,15-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.