Nedeľa, 13. januára

Ján Krstiteľ povedal: Ja vás krstím vodou, ale prichádza mocnejší ako som ja. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. (Lk 3,15-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.