Nedeľa, 10. marca

Ježiš odpovedal pokušiteľovi: “Je napísané: Nielen z chleba žije človek.” (Lk 4,1-13)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.