Nedeľa, 10. mája

Filip povedal Ježišovi: “Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.” Ježiš povedal: “Kto vidí mňa, vidí Otca.” (Jn 14,1-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.