Nedeľa, 10. februára

Ježiš Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. (Lk 5,1-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.