Mon, 9 September

God is our refuge and strength; an ever present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be in turmoil. (Psalms 46)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.