Mon, 8 July

God says: My home is a high and holy place, but I am with the humble and contrite to revive their spirit. (Isaiah 57:14-15)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.