Mon, 7 October

God says: I shall lead my people by a road that is unknown to them. Before them I shall turn the darkness into light. (Isaiah 42:10-17)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.