Mon, 30 September

From the book of Isaiah: Sing for joy, O heavens, for the Lord has acted! Mountains, burst into song, for the Lord has redeemed his people! (Isaiah 44:21-28)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.