Mon, 30 December

Be open-handed towards your neighbour and towards the poor and needy in your land. (Deuteronomy 15:7-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.