Mon, 3 February

Jesus said: Sky and earth will pass away, but my words will never pass away. (Matthew 24:32-36)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.