Mon, 29 July

Seek God and his strength, seek God’s face at all times. Remember the wonders God has done. (Psalms 105:1-5)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.