Mon, 28 October

Jesus said: Whoever listens to my words and puts them into practice is like someone who built their house on rock. (Matthew 7:24-27)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.