Mon, 25 November

Send out your light and your truth, Lord; let them be my guides. (Psalms 43)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.