Mon, 23 March

The disciples saw Jesus coming towards their boat, walking on the lake, and he said, “It is I. Do not be afraid.” (John 6:16-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.