Mon, 2 September

God says: I will guide them to streams of water by a level path where they will not stumble, for I am a father to my people. (Jeremiah 31:1-9)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.