Mon, 2 December

John writes: This is what we have heard from Christ: God is light, in him there is no darkness at all. (1 John 1:1-7)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.