Mon, 18 November

You are merciful to all, O God, because you are almighty. You overlook people’s sins so that they can repent. Yes, you love everything that exists. (Wisdom 11:21-26)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.