Mon, 16 March

Like good stewards of the manifold grace of God, serve one another with whatever gift each of you has received. (1 Peter 4:7-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.