Mon, 13 January

I shall stay awake, watching to see what God will say to me. And the Lord answered me saying, “The just will live by their faithfulness.” (Habakkuk 2:1-4)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.